See log
Eksempeloppgaver til LS-6
IKKJE PÅLOGGA
Prøva kunne ikkje startast opp(JAVASCRIPT)