Velkommen til
Utdanningsdirektoratets
Prøvegjennomføringssystem

Vennligst velg rolle:

Elev

For deg som skal gjennomføre elektroniske prøver.


Lærer/Administrator

For deg som skal administrere prøver.